Tulosta|Ohjeet

Tarkastele miten vastauksesi suhtautuvat muihin lääkäreihin.

Vertaa eri erikoisalojen, toimipaikkojen ja ikäryhmien osaamisprofiileita.

Tarkastele, miten koettu osaaminen vaihtelee iän mukaan.

Tervetuloa arvioimaan ammatillisen osaamisesi tarpeita!

Lääkärin työ vaatii monipuolista asiantuntijaosaamista. Lääkärin osaaminen perustuu laajaan tietopohjaan, jatkuvaan oppimiseen sekä tiedon ja taitojen soveltamiseen käytäntöön.

Tässä verkkotyövälineessä voit tarkastella omia osaamistarpeitasi ja verrata itseäsi muihin lääkäreihin. Voit käyttää tuloksia esimerkiksi kehittymisuunnitelman osana. Työvälineen taustalla on CanMEDS, kanadalainen lääkärin osaamisen kuvaamisen malli.

CanMEDS -osaamisalueet:

  1. Lääketieteellinen osaaminen
  2. Oppiminen
  3. Vuorovaikutustaidot
  4. Yhteistyötaidot
  5. Ammatillisuus, professionalismi
  6. Toiminnanohjauksen taidot
  7. Terveyden edistäminen

Tämän palvelun on kehittänyt Pro Medico ry yhdessä Suomen Lääkäriliiton tutkimustiimin kanssa. Taustalla käytetty materiaali on kerätty Lääkärikyselyn yhteydessä.